Dokumenty ke stažení

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO MINIŠKOLKY  BERÁNEK

 

Jméno a příjmení dítěte :

………………………………………………………………

Datum narození, rodné číslo a pojišťovna :

……………………………………………………………..

Adresa :

………………………………………………………………………………………..

Typ docházky :

  1. Celodenní 8-17 b) půldenní  8-12   c) jednorázová á 170,-/hod

 

Zákonný zástupce :

Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………

Telefonní kontakt a e-mail : ……………………………………………………………..

Další osoby, které mohou vyzvedávat dítě( OP vyžadován při přebírání) :

Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………

Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………..

Co bychom měli o vašem dítěti vědět :

  • Stručná charakteristika 2)zvláštnosti či režim 3) alergie 4) jiné

 

 

Souhlasím se zveřejňováním mediálních souborů ( foto, video,..)vašeho dítěte na našem webu, popřípadě Facebooku Beránka      ANO                              NE

Datum :                                   Podpis zákonného zástupce :